Testa om du har
Social Fobi!

Testa Nedan Om Du Har Social Ångest med Liebowitz testet för Social Fobi

– Du behöver inte ange mailadress,
du får svar på direkten!

Testa Nedan Om Du Har Social Ångest med Liebowitz testet för Social Fobi

– Du behöver inte ange mailadress,
du får svar på direkten!

Om LSAS-SR Testet för Social Fobi

Här kan du testa om du har social fobi. Ett social fobi test ger dig svar på ifall du skulle kunna ha social fobi. Många med social ångest upplever att de är ensamma i sina problem. Testet med sina speciella frågor vet hur en person med social fobi kan uppleva sin omgivning och på så sätt indirekt förmedlar om att du inte är ensam om att känna så.

Detta social fobi test kan bara ge dig en fingervisning på ifall du kan ha social fobi eller social ångest som det också kallas. Diagnosen för social fobi eller social ångest ställs av en psykolog enligt vissa diagnoskriterier. Det kan dock påpekas att om man misstänker att man har social fobi, så är risken stor att så är fallet.

Det tar bara 2-5 min att genomföra testet som används inom sjukvården. Besvara 24 frågor genom att välja hur mycket Rädsla eller ångest (skala 0-3) du känner samt om du Undviker situationen (skala 0-3). Var vänlig och svara på alla frågor. Obesvarad fråga räknas annars som 0 poäng. Basera svaren på hur du har känt dig den senaste veckan (tänk dig in i hur du skulle reagera om du inte har varit med om situationen under veckan). Om du har fyllt i formuläret tidigare, försök vara konsekvent i hur du bedömer varje situation. Var vänlig och svara på alla frågor.

Detta social ångest test, Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), består av 24 presumtivt socialfobiska situationer, varav 13 utgörs av prestationssituationer och de återstående 11 av interaktionssituationer. Testet utvecklades år 1987 av Michael Liebowitz, en psykiatriker och forskare.

Testet kan även laddas ned som PDF:
[Svensk version]
[Engelsk version]

Såhär tolkas resultatet av social fobi testet:
– Poäng över 30 innebär troligen social fobi.
– Poäng över 60 innebär troligen generaliserad social fobi.

”LSAS Score Interpretation”:
0-29 No social phobia
30-49 Mild social phobia
50-64 Moderate social phobia
65-79 Marked social phobia
80-95 Severe social phobia
96-144 Very severe social phobia


Hur Blir Jag Av Med Social Fobi?

Det finns två sätt som vi kan hjälpa dig på: genom Träffen och genom vår kurs Social Impro.
På Träffen kan du komma i kontakt med andra personer som också har social fobi, och på det sättet få gemenskap och stöd.
Via vår kurs Social Impro kommer du också komma i kontakt med personer som har social fobi, men här vår du praktiskt träning i sociala situationer genom exponering.

Exponeringskurs i grupp för personer med social fobi

– Rolig improvisationsteaterkurs som minskar din sociala ångest

Läs mer om Social Impro!

Anmäl intresse till
Social impro!


Vad är Exponering?

Med exponering menas att utsätta sig för sociala situationer man vet man känner obehag i. Den vanligaste situationen är troligen att hålla tal inför andra, alltså muntliga presentationer.
Bara av att höra orden ”muntlig presentation” leder till att det knyts i magen på många, men det behöver inte vara så, eller hur? Syftet med att frivilligt utsätta sig för sociala situationer man får stresspåslag i är för att vänja sin hjärna vid situationen och inte längre få samma stresspåslag nästa gång. Man blir alltså fri från sin sociala fobi i just den situationen. Skulle det inte kännas underbart? Det kan variera hur många gånger man måste exponera sig för att vara någorlunda avslappnad i situationen, men de flesta blir hjälpta av exponeringar. Även fast man vet om att man borde göra saker som skapar social ångest för att på så sätt minska sin ångest, så gör man oftast ändå inte det på grund av rädsla. Man kommer inte runt sin rädsla, den finns alltid där. Men det man kan göra är att ändra på metoden med vilken man angriper sin sociala fobi, och av just denna anledning skapade vi kursen Social Impro.

Varför blir jag inte av med min sociala fobi?

Känner du en oro inför muntliga presentationer i skolan, universitetet eller på jobbet? Har det varit så en längre tid och du vet inte vad du skall göra? Har du redan blivit utsatt för socialt påfrestande situationer men ändå känner att den sociala fobin är kvar?
De allra flesta kan minska sin sociala ångest ifall de genomför exponeringar. Det kan finnas personer som har ett mer kroniskt tillstånd, men det handlar troligen endast om en mindre andel.
Anledningen till att du fortfarande upplever obehag vid t ex muntliga presentationer kan bero på flera saker, men den troligaste orsaken är att du har inte självmant exponerat dig inför muntliga presentationer. Du har alltså fortfarande tränat för lite. Eftersom varje muntlig presentation kan kännas överväldigande är det lätt att tro att man redan hållit många presentationer. Man underskattar alltså mängden exponering/träning som man verkligen behöver. En annan anledning är att det finns en skillnad på ifall du blivit tvungen att exponera dig eller ifall du självmant valt att ta ”tjuren vid hornen” och utmanat dig självmant, här kan det t ex handla om en muntlig presentation som man anmält sig till helt frivilligt istället för att hållit föredraget för att få ett godkänt betyg. Ytterligare en anledning är att exponeringstiden varit för kort och du har inte riktigt upplevt att du kunnat hantera situationen. Du kan även ha haft kvar ditt säkerhetsbeteende vid exponeringen, t ex använt PowerPoint vid en presentation så alla blickar riktades mot PowerPointen och inte dig. Det är även bra att ha en plan/kontinuitet med exponeringarna.

Exponeringsövningar i Grupp

Minska Din Sociala Fobi med
Roliga Exponeringslekar i Grupp

Läs mer om Social Impro!

Stockholm: 25 personer anmälda, (reservplatser finns)!    Göteborg: 16 personer anmälda!      Fortsätt anmäla er så kursen Social Impro® kan starta! 🙂