Testa om du har
Social Fobi!

– Du behöver inte ange mailadress, du får svar på direkten!Exponeringskurs i grupp för personer med social fobi

– Rolig improvisationsteaterkurs som minskar din sociala ångest

Läs mer om Social Impro!

Anmäl intresse till
Social impro!

Här kan du testa om du har av social fobi. LSAS-SR testet ger dig svar på ifall du har social fobi. Eller nja, testet kan bara ge dig en fingervisning på ifall du kan ha social fobi eller social ångest som det också kallas. Diagnosen för social fobi eller social ångest ställs av en psykolog enligt vissa diagnoskriterier. Det kan dock påpekas att om man misstänker att man har social fobi, så är risken stor att så är fallet.

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) är ett kort test utvecklat år 1987 av Michael Liebowitz, en psykiatriker och forskare på Columbia University och New York State Psychiatric Institute.

Testet består av 24 presumtivt socialfobiska situationer, varav 13 utgörs av prestationssituationer och de återstående 11 av interaktionssituationer.

Testet kan även laddas ned som PDF:
[Svensk version]
[Engelsk version]

Testet består av 24 frågor där man för varje fråga får svara för hur mycket Rädsla eller ångest (skala 0-3) man känner samt om man Undviker situationen (skala 0-3). Var vänlig och svara på alla frågor. Obesvarad fråga räknas annars som 0 poäng. Basera svaren på hur du har känt dig den senaste veckan (tänk dig in i hur du skulle reagera om du inte har varit med om situationen under veckan). Om du har fyllt i formuläret tidigare, försök vara konsekvent i hur du bedömer varje situation. Var vänlig och svara på alla frågor.

Vad är Exponering?

Med exponering menas att utsätta sig för sociala situationer man vet man känner obehag i. Den vanligaste situationen är troligen att hålla tal inför andra, alltså muntliga presentationer.
Bara av att höra orden ”muntlig presentation” leder till att det knyts i magen på många, men det behöver inte vara så, eller hur? Syftet med att frivilligt utsätta sig för sociala situationer man får stresspåslag i är för att vänja sin hjärna vid situationen och inte längre få samma stresspåslag nästa gång. Man blir alltså fri från sin sociala fobi i just den situationen. Skulle det inte kännas underbart? Det kan variera hur många gånger man måste exponera sig för att vara någorlunda avslappnad i situationen, men de flesta blir hjälpta av exponeringar. Även fast man vet om att man borde göra saker som skapar social ångest för att på så sätt minska sin ångest, så gör man oftast ändå inte det på grund av rädsla. Man kommer inte runt sin rädsla, den finns alltid där. Men det man kan göra är att ändra på metoden med vilken man angriper sin sociala fobi, och av just denna anledning skapade vi kursen Social Impro.

Exponeringsövningar i Grupp

Minska Din Sociala Fobi med
Roliga Exponeringslekar i Grupp

Läs mer om Social Impro!

14 personer anmälda till Stockholm! 10 personer anmälda till Göteborg!