Exponeringskurs i grupp för personer med social fobi

- Rolig improvisationsteaterkurs som minskar din sociala ångest

Läs mer om Social Impro!

Anmäl intresse till
Social impro!

Stockholm: 25 personer anmälda, (reservplatser finns)!    Göteborg: 16 personer anmälda!      Fortsätt anmäla er så kursen Social Impro® kan starta! 🙂

Klicka för att hoppa fram:

Kom med i vår privata Facebookgrupp!

Vad är social fobi?

– Social fobi är en överdriven rädsla för att skämma ut sig i sociala sammanhang. Man vill inte visa sin tafatthet eller bli negativt bedömd av andra. Man vill helt enkelt inte se dum ut. Social fobi går ofta inte bort av sig självt utan man måste jobba bort den.

Vad är Social Fobi?

Du kan ha social fobi om Du:

 • har svårt att tala inför grupp
 • känner oro för att träffa nya människor
 • inte tycker om att stå i centrum
 • undviker ögonkontakt
 • undviker sociala sammanhang, t ex lunch med kollegor/klasskompisar, fikaraster, fester
 • är rädd för att det ska synas att du rodnar, svettas eller darrar
 • känner oro för att ringa telefonsamtal
 • känner dig självmedveten och vill inte säga något dumt
 • är nervös när du pratar med auktoritetspersoner som lärare, chefen eller myndighetspersoner
 • får ångest när du går in i ett rum där det redan sitter många personer

Personer med social fobi känner ångest och rädsla i vissa eller flera sociala situationer. I fallet då man känner ångest i de flesta sociala situationer säger man att man har generaliserad social fobi. Om du får fler än 60 poäng på testet för social fobi kan du ha generaliserad social fobi. Ångesten och rädslan hindrar personen att leva det liv som denna skulle vilja leva. Ofta går därför social fobi och depression hand i hand. Personer med social fobi kan ibland uppfattas av andra personer som blyga, tillbakadragna, reserverade, distanserade, tysta, nervösa, eller ointresserade. Detta gör att det blir extra svårt att skaffa nya relationer.

Vi vill alla bli vänligt bemötta av andra personer. Och då väljer vi istället att prata med personer som vi vet kommer att bemöta oss med vänlighet och intresse. Personen som har social fobi kanske inte ger tillräckligt mycket tillbaka för att det ska vara “värt besväret” att interagera med personen. Man kanske får bara korta svar tillbaka från en person med social fobi, vilket kan få oss att tro att personen inte är intresserad av att prata med oss. Detta agerande av personer med social ångest är inte alls konstigt eftersom när man känner ångest så är man så självfokuserad att man inte klarar av att tänka på sitt beteende som t ex ögonkontakt. Personen med social ångest vill inte alls ge ett ”kort” bemötande utan det bara blir så. Man vill inget annat än att agera ”normalt”, och helst vara socialt lika ”smoooth” som ”alla andra”. Men kroppen lyder inte, man vill bara fly därifrån. Men det går att förändra sig! Ångesten kan avta!

Exponeringsövningar i Grupp

Minska Din Sociala Fobi med
Roliga Exponeringslekar i Grupp

Läs mer om Social Impro!

Stockholm: 25 personer anmälda, (reservplatser finns)!    Göteborg: 16 personer anmälda!      Fortsätt anmäla er så kursen Social Impro® kan starta! 🙂

Den sociala fobin kan ge symtom som ångest, oro och rädsla när man till exempel ska ta en fika med klasskamraterna. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig eller vad man ska säga. Man kanske tycker att man inte har något att säga och vill undvika pinsamma tystnader. Istället för att utsätta sig för det som är jobbigt så väljer man den enkla vägen och undviker fikarasterna helt och hållet. Man drar sig undan. Detta undandragande är ett exempel på ett så kallat säkerhetsbeteende. Det är ett beteende som du använder för att dölja din osäkerhet. Vilka säkerhetsbeteenden använder du?

När man på detta sätt väljer att istället undvika den jobbiga och ångestframkallande fikarasten så känner man hur ångesten avtar. Man blir avslappnad och glad över att få slippa utsätta sig för något jobbigt. Men detta är tyvärr en del av fobifällan som innebär att om du undviker ångestladdade sociala situationer idag så känns det bra på kort sikt, men på lång sikt så får det dåliga konsekvenser. På lång sikt kommer din ångest inför fikaaster inte att försvinna. Ditt liv fortsätter att vara begränsat. Det som känns bra för stunden är inte vad som är bra för dig på lång sikt. Du vill slippa “bara denna gång” fast det skulle vara bättre för dig att utsätta dig för det som du tycker är jobbigt.

Eftersom sociala situationer är jobbiga så kommer du inte att utsätta dig för de rent spontant. När du upplever jobbiga situationer så kommer du per automatik att vilja fly därifrån. Det är något helt naturligt eftersom din kropp skriker “fara”. För att komma till rätta med din sociala fobi så måste du istället självmant gå in i sociala situationer och stanna kvar i dem. Du måste planera och avsätta tid för dina exponeringar. Exponering innebär att utsätta sig för ångestframkallande situationer. Vilka situationer skulle du vilja vara mer bekväm i?

Ångesten som du känner i en viss social situation kommer med tiden att försvinna om du bara stannar kvar i den. När man upplever ångest som blir högre och högre tror man att ångesten kommer stiga hur högt som helst tills man kanske svimmar. Men det är inte sant. Ångesten stiger till en viss nivå för att sedan stanna och till sist börja avta. Man gör det misstaget att när ångesten börjar stiga så tar man sig ut från situationen, man t ex avslutar en konversation som är jobbig. Det som du istället ska göra är att stanna kvar i situationen och verkligen få uppleva och lära dig genom egen erfarenhet att ångesten bara stiger till en viss nivå för att sedan börja avta.

Dina tankar har en mycket stor betydelse i din sociala fobi. Du tolkar allt som händer runt omkring dig. Vissa saker tolkar du medvetet och andra saker omedvetet. Du upplever också automatiska tankar. Här kommer ett exempel som förklarar automatiska tankar: Säg att du är i en cafeteria och råkar tappa din bricka. Din automatiska tanke kan då vara: “åh nej, nu kollar alla på mig, de tror säkert att jag tappade min bricka eftersom jag skakade på handen så mycket eftersom jag är så socialt osäker. De ser säkert även att jag rodnar. Hur skall jag kunna visa mig här igen?” Detta är en automatisk tanke som bara dyker upp i ditt huvud. Men även fast att tanken är automatiskt så behöver den inte betyda att den är sann! En annan person utan social fobi kanske bara skulle ha tänkt “shit happens, detta kan hända alla” och inte tänkt mer på situationen.

“Your Perception Is Your Reality”

händelse tolkning reaktion

Dina tankar har en mycket stor betydelse för din sociala fobi. Eftersom man får ångest av vissa sociala situationer så är det lätt att tro att det måste vara något fel på situationen. Men så behöver det inte alls vara. Många som går på fest tycker för det mesta att det bara ska blir roligt och framkallar inte speciellt mycket ångest hos personerna. Men för personer med social fobi kan sådana situationer framkalla ångest. Alltså, samma situation, men olika reaktioner. Det är alltså inte situationen i sig som är ”bra” eller ”dålig”, utan det är hur man tolkar situationen. Dessa tolkningar gör man oftast automstiskt utan att reflektera över de. Inom KBT arbetar man just med sådana tankar som dyker upp i socialt påfrestande situationer. Dessa tankar kommer automatiskt, varje gång man hamnar i samma situation, som ett brev på posten. Inom KBT utmanar man sina automatiskt tankar, man går emot de och ser vad som händer.

Borde Du Egentligen Ta Del av Vår Kurs?

Minska Din Sociala Fobi med
Roliga Exponeringslekar i Grupp

Läs mer om Social Impro!

Stockholm: 25 personer anmälda, (reservplatser finns)!    Göteborg: 16 personer anmälda!      Fortsätt anmäla er så kursen Social Impro® kan starta! 🙂

Man kan känna sig ensam med social fobi eftersom man ofta tycker att det är ingen annan som har samma svårigheter. Man tror inte att andra skulle förstå mig eller ta mina problem på allvar. De kanske skulle tro att “så farligt är det väl ändå inte”. Att det inte heller pratas om social fobi gör det inte lättare. Det ligger i den sociala fobins natur att inte visa sin osäkerhet inför andra. Därför håller man tyst och pratar inte om sitt problem. Det är också lite tabu att säga att man känner sig osäker i sociala situationer. Det förutsätts att man ska kunna sånt. Att man ska lära sig sånt nästan med modersmjölken. Det är OK att säga att man är dålig på tennis, ja till och med att man hatar tennis, men det är mycket svårare att säga att man hatar fikan eftersom man inte vet hur man ska agera, hur mycket man ska prata och vilka frågor man skall ställa. Eftersom det är så pass tabu och ingen pratar om det så tror man att ingen annan har detta problem – men det stämmer ju inte! Statistik pekar på att drygt 12% av befolkningen i USA har någon gång i livet uppnått de diagnostiska kriterierna för social fobi. Och även om man nu inte uppfyller diagnoskriterierna för social fobi så kan man ändå ha bekymmer i vissa specifika sociala situationer. Även utåtriktade och sociala personer tycker att vissa sociala situationer är jobbiga. Man blir aldrig immun mot sitt känsloliv.

social fobi rolig arbetsplats

De som inte har social fobi kan ha svårt att sätta sig in i din situation. Du kanske inte heller själv kan förstå hur du kan hindras från att göra saker som andra kan göra utan att ens reflektera över det. Men, du kan nå dit också, med tillräcklig exponering!! När du sen tittar tillbaka kanske även du kommer att ha svårt att förstå hur du en gång kunde vara rädd…

Online test för Social fobi

Testa Nedan Om Du Har Social Fobi med Liebowitz testet för Social Fobi

– Du behöver inte ange mailadress,
du får svar på direkten!

Testa Nedan Om Du Har Social Fobi med Liebowitz testet för Social Fobi

– Du behöver inte ange mailadress,
du får svar på direkten!

Livet med social fobi

Väldigt begränsat kan livet kännas när man har social fobi! Och det med rätta. Man är väldigt begränsad. Det är så mycket man skulle vilja göra men som man inte “kan göra”. Exempel på saker som blir ett problem för personer med social fobi finns i listan nedan.

Social ångest kan ge problem med att:

 • skaffa jobb
 • skaffa vänner
 • skaffa partner
 • delta i sociala aktiviteter
 • sköta vardagen (handla, ringa samtal etc)
 • behålla relationer
 • resa
 • uttrycka sin åsikt
 • visa vem man är egentligen är
 • hävda sin rätt

Det är inte bara de sociala situationerna i sig som är ångestfyllda, utan en person med social fobi lever i en oro för att vissa saker ska inträffa. Det är därför som social fobi har definerats om till social ångest. Personen kan till exempel alltid oroa sig för att komma för sent till föreläsningssalen för den personen vill inte ha allas uppmärksamhet på sig när denna kliver in i salen där alla redan sitter. Detta resulterar i att personen är orolig varje dag över något som nästan aldrig händer. En person med en spindelfobi får ångest först när personen ser en spindel medan en person med social fobi oroar sig före, under och även efter själva situationen. Denna oro är ju helt onödig och kan tränas bort.

social fobi ringa telefonsamtal

Det är lätt hänt att man grämer sig och känner ångest inför saker som man missat i livet. Detta gäller alla, men speciellt de med social fobi. Personer med social fobi har ofta varit utanför ända sedan de var tonåringar eller barn. Man kanske har missat ett vanligt tonårsliv med bland annat fester, första kärleken o s v. I vuxenålder kanske man blivit deprimerad och dragit sig tillbaka. Man kanske mer eller mindre gett upp. Man kanske inte tänker speciellt mycket på sin framtid. Även om detta skulle stämma in på dig så vet jag vet att någonstans där inne så har du din glöd kvar! Den kan vara djupt begravd inom dig under allt skitsnack som du fick höra sägas till dig och som du idag repeterar för dig själv varje dag, ja, hela tiden. Det kan diskuteras om det är ditt fel som lät dig programmeras på ett sätt som försvårar ditt liv. Enligt mig så är det oftast inte ditt fel.

Men nu när jag gjort dig medveten om detta så är du ansvarig för att förändra dina tankar. Och det riktigt knepiga är att din gamla felprogrammering av dina tankar säger till dig att du inte kan förändras! Det är som om en parasit hade kapat din hjärna! Du måste stiga ur dina evighetslooper i hjärnan och se på dig själv ur ett helikopterperspektiv. Vad är det egentligen som händer? Mina tankar, är de korrekta? Varför accepterar jag allt som jag säger till mig själv? Finns det något annat sätt? Kan jag tänka annorlunda? Har jag inte rätt och en skyldighet att börja tänka mer positivt och mindre kritiskt om mig själv? Är jag kritisk mot mig själv för att jag inte vill bli besviken? Blir min smärta av besvikenhet så mycket större än andras p g a min dåliga uppväxt? Är andra verkligen mer värda än jag? Det går inte att göra något åt historien, men vi kan dra lärdom av den. Det som varit har varit. Hur ser din framtid ut?

Ditt liv finns i dina händer. Du är inget offer. Men du måste ändra på ditt beteende om du vill ändra på ditt liv. Du måste börja göra andra saker eller göra saker annorlunda. Fyra frågor som kan vara nyttiga att repetera:
Vad ska jag börja göra?
Vad ska jag göra mer av?
Vad ska jag göra mindre av?
Vad ska jag sluta göra?

Det kan kännas ångestfullt att tänka på alla situationer som man hade velat delta i men inte gjort det på grund av rädsla. Men det är framåt som gäller nu. Vi kan endast påverka får framtid. Om du inte ändras så ändras inte din situation heller. Only action will set you free.

Det går att få en mycket högre livskvalité om man tar sig förbi sin sociala fobi. Jag uppmuntrar dig till att ta den chansen! Det finns alltså jättemycket att vinna på att försöka bli av med sin sociala fobi. Och det är möjligt. Dina rädslor sitter mest i din hjärna.

Social fobi är ett ur-problem, alltså ett problem som skapar andra problem. Om du har social fobi och är nervös i arbetsintervjuer så kan du ha svårt att skaffa jobb och därmed få en dålig ekonomi. Om du har social fobi och har istället svårt att skaffa vänner så kan du känna dig ensam och bli deprimerad, och kanske tröstäter och får en sämre hälsa. Din sociala fobi påverkar alltså inte bara ett område i ditt liv utan kan ge dig mer komplexa följdproblem.

Orsaken till social fobi

Anledningen till att man får social fobi kan bero på att man haft en dålig erfarenhet. Man har alltså lärt sig att en viss situation är farlig eftersom man tidigare upplevde smärta i den situationen. Man kanske haft en muntlig presentation och gjort bort sig. Sedan dess känner man alltid rädsla inför muntliga presentationer eftersom man vet vad som kan hända. Man är nervös innan presentationen. Man gruvar sig inför hur det kommer att gå. Man kan försöka intala sig själv om att det inte spelar någon roll ifall man nu skulle skämma ut sig, men det hjälper inte, man blir ändå nervös, det spelar tydligen visst roll trots allt. Man har ångest innan presentationen, under presentationen men också efter själva presentationen. Det är nämligen vanligt att personer med social fobi analyserar allt och har negativa tankar om sig själva. Efter en prestation är de hårda i sin bedömning av sig själva och sina prestationer. De hittar många fel men endast få saker som gick bra. Och en massa saker som de skulle gjort annorlunda. Har man denna syn på sina prestationer att allt måste bli perfekt så är det lätt hänt att man drar sig för att prestera – för det kommer troligen ändå inte bli bra.

Social fobi och den dåliga självkänslan handlar alltså i stor del om en felaktig inlärning, oftast från barndomen. Dina föräldrar kanske oroade sig själva mycket även över småsaker. Dina föräldrar kanske inte trodde på dig och dina förmågor. Du kanske hade kritiserande föräldrar, föräldrar som kunde få utbrott, vara smädande, hånfulla, kasta glåpord, aldrig var nöjda, inte uppmuntrande. Dina föräldrar kanske inte gav dig kärlek och emotionellt stöd, visade för lite fysisk närhet. Dina föräldrar kanske var känslokalla föräldrar. Föräldrar som inte lyssnade på dina känslor utan sade åt dig hur du skulle känna och på så sätt så lärde du dig att du inte kunde lita på dina egna känslor längre. Föräldrar som skammade dig. Dina föräldrar har med en stor sannolikhet i sin tur lärt sig från sina föräldrar hur man skall uppfostra barn.

En annan anledning kan vara rena genetiska faktorer, att man är en person som är lagt åt det nervösa hållet. Dock så tror jag personligen att det genetiska arvet bara är en bidragande orsak. Man behöver fortfarande ha en dålig erfarenhet av en situation för att fobin ska dyka upp. Social fobi handlar om en felinlärning. Alltså en inlärning som är felaktig. Efter att man varit med om en dålig händelse närmar man sig liknande situationer med nervositet och försiktighet, trots att det är osannolikt att man kommer att vara med om samma negativa situation som tidigare.
Har du några tankar och antaganden om sociala situationer som kan vara fel?

Behandling av
social fobi

Behandlingen av social fobi går ut på att utmana sina tankar och utsätta sig för ångestframkallande situationer, även kallad exponering. Ofta kan man behöva hjälp från någon annan. Det är långt ifrån alltid som man kan göra detta själv! Det blir också alltid enklare om man tar hjälp av någon.
Den bästa behandlingen mot social fobi är exponering, det vill säga att utsätta sig för sånt man tycker är jobbigt.

Det finns i huvudsak två olika behandlingsmetoder för social fobi: KBT och exponering. Exponering är mer effektivt än KBT, men exponering kan med fördel ske i kombination med KBT. Denna kombination är speciellt bra när individen är låst i sina tankar och kan själv inte komma vidare. KBT hjälper oss att upptäcka vilka tankar vi har och får oss att ifrågasätta dem. Just tankar och antaganden spelar en stor roll i social fobi och då är det bra om man jobbar med dem samtidigt som man utsätter sig för jobbiga situationer, det vill säga exponerar sig för sånt som är jobbigt. Det kan vara så att du har ärvt dina tankar från dina föräldrar och aldrig ifrågasatt dem. Deras tankar har blivit dina sanningar. Du kan alltså ha “köpt” någon annans skript helt utan att du ens märkt det.

Men KBT enbart, utan några riktiga exponeringsövningar ute i “verkligheten” kan inte göra så mycket för din sociala fobi eftersom du måste uppleva att dina antaganden för vad som kommer att hända inte stämmer med verkligheten. Du måste uppleva att det inte gör så mycket om du skulle råka göra bort dig. Det handlar inte bara om att ta del av ny information, man måste uppleva förändringen på riktigt, ute i verkligheten. Det kan vara svårt att verkligen tro på det som din psykolog säger under KBT. Du kan hålla med om att det är inte hela världen om den muntliga presentationen som du ska hålla inte blir som du tänkt, men när du väl står där framme och ska presentera så beter sig din kropp ändå som om det visst vore hela världen. Så även fast du sade att du trodde på din psykolog, så trodde du inte på det innerst inne. Känner du igen det?

Din framtid behöver inte vara som ditt liv hittills har varit. Du kan förändra dig!

Minska Din Sociala Fobi med
Roliga Exponeringslekar i Grupp

Läs mer om Social Impro!

Stockholm: 25 personer anmälda, (reservplatser finns)!    Göteborg: 16 personer anmälda!      Fortsätt anmäla er så kursen Social Impro® kan starta! 🙂

Dina felaktiga tankar och antaganden gör på kort sikt nytta för dig: de försöker skydda dig. De får dig att må bra för stunden. De gör att du slipper känna ångest. Så på ett sätt vill kroppen bara hjälpa dig när du känner ångest, den vill förhindra att du upplever mer smärta. Om du t ex tror att du riskerar att skämma ut dig i en fikasituation så kan din ångest göra att du inte fikar, och om du inte fikar så kan du ju definitivt inte skämma ut dig under fikat. Nackdelen är bara att du inte heller skaffar nya fikakompisar och kanske inte utvecklar nya relationer. Inom KBT arbetar man mycket med just dina tankar och antaganden. Ofta får du också exponeringsövningar att göra som hemuppgift så att du kan se ifall dina tankar och antaganden verkligen stämmer eller om det finns alternativ. Funkar verkligen exponering?

Ja! Den bästa behandlingen mot social fobi är just exponering, det vill säga att utsätta sig för sånt man tycker är jobbigt. De flesta upplever att ångesten mildras eller försvinner helt efter tillräckligt mycket exponering. Det är rimligt att anta att man vänjer sig vid sociala situationer på samma sätt som man kan vänja dig vid andra fobier. Hjärnan slutar gå på högvarv när den märker att faran aldrig riktigt kommer. Du kanske frågar dig varför du inte är mer självsäker när du redan upplevt många ångestframkallande situationer men att de inte hjälpt dig. Förklaringen ligger i att de inte har varit tillräckligt många men också att du snarare varit utsatt för dessa ångestfyllda situationer. De har kanske kommit plötsligt och du har inte varit beredd att möta dem, du har bara velat fly. Situationerna har varit okontrollerbara. Men nu väljer du själv att gå in i jobbiga situationer. Du har en annan inställning nu. Du har mer kontroll nu. Och som sagt, studier visar att KBT med exponeringsövningar hjälper.

Du kan göra mycket på egen hand genom att frivilligt utsätta dig för sånt som är jobbigt, alltså exponera dig. Den största fördelen med en psykolog är att du har någon vid din sida som analyserar och bryter ned dina tankar. Någon som stöttar och pushar dig. Om du har en svår social fobi kan en psykolog vara nödvändig. Om du bara har en måttlig social fobi så kanske du kan klara det på egen hand. Men hur som helst så är det bra att ha en stöttande person eftersom man själv tenderar att skjuta upp saker, speciellt jobbiga ångestframkallande situationer. Detta är ett reellt problem som bidrar mycket till din sociala fobi! Om du inte har detta problem med att skjuta upp exponeringarna, varför har du då inte tidigare tagit tag i din sociala fobi? Om du nu vill på riktigt ta tag i din sociala fobi och exponera dig, vad är skillnaden denna gång? Eller kommer du att skjuta upp exponeringarna igen? Kommer diverse “viktigare” saker att “komma emellan”? Kommer du ha “svackor”? Ser du vad jag försöker göra här? Förlora inte mer tid på ett liv du inte är nöjd med. Lämna inte något åt slumpen. Skaffa en mentor eller en person som håller dig tillräknelig. Se efter om inte vår kurs Social Impro skulle kunna hjälpa dig med något!

Jag vill avsluta detta kapitel med att säga att det även finns läkemedel som används mot social fobi men troligen är de inte lika effektiva långsiktigt som psykologisk behandling, det vill säga KBT och exponering.

Och alkohol är absolut ingen lösning på social fobi. Om alkohol hade varit lösningen så hade ju social fobi varit mycket mindre förekommande och hade botats enkelt. Tvärtom kan det lätt hända att man utvecklar ett alkoholberoende, specielt om man har social ångest på daglig basis. Försök inte bota ett problem genom att skaffa ett till!

KBT tillsammans med exponering har visat sig vara effektiv i behandling mot social fobi, och jag vill att du ger detta en chans.

Vår exponeringskurs

Vill du kunna leva ett socialt liv utan oroskänslan i magen?
Vill du få ett liv med större möjligheter?
Känner du dig låst och vet inte vad du ska göra?

Låt mig gissa: Du vill vara social och ha många vänner, men du har en barriär som hindrar dig från att komma dit. Du känner nämligen ångest i sociala situationer. Det är helt OK! Det är precis sådana personer som du som vi välkomnar till vår kurs.

Social impro bygger på exponeringsövningar i olika stora grupper eller i par. Vi gör olika interaktionsövningar och lekar. Vissa av lekarna är spontana och andra är mer bestämda uppgifter. Eftersom vissa av lekarna påminner om improvisationsteater så har jag valt att döpa kursen till social impro. Kursen är dock inte en improvisationskurs i den mening. Vi har inget namnupprop i början av lektionerna som du kanske känner igen från skolan, så det behöver du inte oroa dig för. Allt för att minimera stressen. Vi är även anonyma och det som vi säger och gör på kursen för vi inte vidare till utomstående.

Jag tror att du kan förändra din situation och få ut mer av livet. Social impro är en unik kurs för dig som känner av social fobi eller social ångest. Den är speciellt anpassad för dig och ger dig möjligheter att få exponeras inför sociala situationer. På kursen utsätts du för lagom stor stress som du klarar av och kan vänja dig vid. Efter att du vant dig något och ångesten upplevs som mild är det dags att utsätta dig för situationer som du upplever något jobbigare. Se det som en trappa som du inte har tillgång till i ditt vardagliga liv. Det kan låta hemskt att behöva exponera sig för sociala situationer, men med vår kurs som inte överanstränger din rädsla så tror vi att du kan klara det. Det är viktigt att du förstår att vår utgångspunkt är att du aldrig kommer känna mer stress än du kan hantera.

Efter att du gått vår kurs tror och hoppas vi att din ångest i din vardag har minskat och ditt liv blivit lite lättare. Efter att kursen är slut uppmanas du att fortsätta exponera dig själv på egen hand och att hålla kontakten med kurskamraterna. Du är givetvist välkommen att gå om kursen. Om du hade behov av att gå kursen första gången så kommer du säkert att ha nytta av att gå om kursen. Speciellt för yngre personer kan denna kurs och gemenskap vara helt ovärderlig.

Till skillnad från din vardag som kan kännas kaotisk så har vi exponeringar under kontrollerade former. Gruppen består av personer som precis som du vill besegra sin sociala fobi. På kursen blir vi inte utsatta för jobbiga situationer som vi blir i vår vardag, utan vi väljer och kliver in i situationerna för att känna viss ångest och rida ut den. Detta är en stor skillnad. Om vi klarar av det så försöker vi även att undvika våra säkerhetsbeteenden.

Anledningen till att du missar många sociala situationer i ditt liv som du skulle vilja delta i beror på att din ångest och oro för att göra dem är för stor. Men här finns en liten hemlighet, de saker som du vill göra men som du avstår ifrån att göra är just nu för svåra för dig att göra. Din rädsla är tillräckligt stark för att hindra dig från att utmana dig själv och delta.

Men även om du inte kan göra vissa sociala saker idag för att dem är för jobbiga, så finns det andra mindre jobbiga saker som du faktiskt kan göra idag. Efter att du gjort de små sakerna som du kan göra idag så minskar din ångest och du kan ta dig an större utmaningar. Dessa större utmaningar kommer så småningom inte längre att vara ångestfyllda. Fortsätter du såhär så kommer du till slut att kunna göra de saker som är alldeles för jobbiga idag. Du kommer kunna göra saker som du idag har väldigt svårt att se dig själv göra. Se det som att klättra uppför en trappa, det är helt omöjligt att ta sig uppför en hel trappa i ett enda kliv, men om man tar ett trappsteg i taget så är det möjligt! Så att även om du tidigare velat utmana dig själv så har du inte gjort det eftersom du inte kunde hitta trappstegen utan skulle vara tvugnen att tag ett enda jättekliv, vilket du naturligtvist hade jättsvårt för att göra. Det är det som social impro vill erbjuda dig, här får du trappstegen presenterade för dig så att du kan ta dig uppför trappan. Låter det logiskt?

Anmäl dig på kursen om du är det minsta intresserad – även om du tror att du inte vågar. Anmälan är inte bindande. En bindande anmälan sänds ut separat till när tillräckligt många anmält intresse för kursen. Kursen startar först när tillräckligt många anmält intresse för kursen. Om intresset inte är tillräckligt stort kommer kursen tyvärr inte att kunna starta. Så anmäl dig gärna. Ange din ålder så vi vet hur vi ska ska anpassa kursen. Minderåriga kursdeltagare kommer inte gå samma kurs med personer över 18 år.


Låt inte din framtid vara som ditt liv varit hittills

Social Impro® är en nystartad kurs som du inte hittar någon annanstans. Vi ger dig exponeringsövningar i grupp/par för personer med social ångest. Övningarna och lekarna är utformade för att få din ångest att minska utan att utsätta dig för för mycket ångest. Kursen ger dig även en gemenskap. Kursen är den enda i sitt slag och startar först när tillräckligt många anmält intresse. Först till kvarn som gäller. Anmäl dig nedan (anmälan är ej bindande).

Ge Dig själv denna gåva!

Kursen Social Impro

Tid: Tisdagar:17:30-19:30 (rast 15 min)
Antal kurstillfällen: 8 ggr
Lokal: Stockholm och Göteborg
Start: När tillräckligt många anmält intresse
Pris: Just nu 2 995 kr. Pröva på en gång gratis – betala först om du vill fortsätta!

Stockholm: 25 personer anmälda, (reservplatser finns)!    Göteborg: 16 personer anmälda!      Fortsätt anmäla er så kursen Social Impro® kan starta! 🙂
Om du vill få andra resultat i ditt liv måste du börja göra något annorlunda. Visa ansvar för ditt liv genom att ta ett beslut idag här och nu och få andra resultat!

Om du har frågor kan du maila på kontakt@botasocialfobi.se

Anmäl dig nedan

Anmäl intresse till
Social impro!
Om Bota Social Fobi

En plattform och mötesplats för social utveckling – det är det som är syftet med denna site.

Anledningen till att kursen startades är att överbrygga var du är idag till var du egentligen vill vara. Du har säkert en vision om hur du skulle vilja att ditt liv såg ut och du skulle vilja komma dit.

Du vill förflytta dig från var du är idag till var du vill egentligen vill vara. Om du hade varit nöjd med din nuvarande situation skulle du inte läsa detta. Social impro vill skapa denna brygga för dig. Vi vill skapa en plattform för din utveckling eftersom du inte har en idag. För om du skulle haft en plattform idag så hade du övat dig på den och du skulle inte haft social fobi idag!

Jag tror inte att problemet ligger i din motivation, utan i din kreativitet att hitta lösningar på ditt problem. Du har inte velat utmana dig eftersom du har tyckt att dina exponeringar varit för svåra.

Vi bryter ned dina exponeringar i lagom stora bitar. Jag tror och hoppas att gemenskapen som du hittar via oss kommer vara en stor del av ditt tillfrisknande.

Missa inte saker som händer med vårt Nyhetsbrev!

Kontakt
mail: kontakt@botasocialfobi.se