Träffa andra personer med social fobi

– Träffas enkelt online i små grupper!

Läs mer ❱❱

Läs mer ❱❱

Symtom För Social Fobi

Social fobi innebär i korthet att man har en intensiv rädsla för att hamna i en situation där man blir bedömd, generad eller förnedrad. Symtomen varierar i svårighetsgrad från person till person, men nedan finns de vanligaste symtomen på social fobi:

1. Rädsla för granskning: Personen med social fobi har en rädsla för att bli negativt bedömd eller granskad av andra i olika sociala situationer. Denna rädsla kan leda till att man ofta tänker på att inte göra bort sig eller råka säga något pinsamt. Konsekvensen blir att man gärna undviker situationer där risken är stor att man blir granskad eller bedömd an andra. Om man däremot inte kan undvika situationen, så blir stresspåslaget större än för en person utan social fobi.

2. Undvikande av sociala situationer: För att inte blir granskad eller bedömd hur man agerar i olika sociala situationer är det lätt hänt att man undviker just sociala interaktioner eller situationer. Att undvika blir den enklaste tillflykten. Beroende på hur svår den sociala fobin är, kan en stor del av livet bli påverkad, däribland arbete, utbildning, skola, vänner, partner och fritid. Detta kan leda till att man känner sig isolerad och ensam.

3. Fysiska symtom: Vid social fobi får man fysiska symtom som ökad puls, svettningar, skakningar, illamående, yrsel eller känslor av kvävning. Dessa symtom kan förvärra situationen då man kan uppleva att man tappar kontrollen över situationen, när kroppen inte gör som man vill.

4. Negativt självprat: Personer med social fobi kan ha många negativa tankar om sig själv och om sina förmågor att hantera olika sociala situationer. Denna självkritik kan hindra personen med social fobi från att se annorlunda på situationen och minska sin ångest. Värt att tänka på är ifall man inte faller i fälla för några av de vanligaste tankefällorna.

5. Svårigheter att tala: När man befinner sig i en pressad social situation kan man få problem med sin kommunikation, speciellt sitt sätt att prata och föra sig. Man kanske börjar stamma, får en darrig eller svajig röst, eller får svårt att hitta orden. Man kanske även har för lite ögonkontakt. Svaren som man ger tillbaka är korta och innehåller inte mycket fri information. Dessa svårigheter kan upplevas som pinsamma eller förödmjukande, vilket gör det ännu svårare att delta i sociala interaktioner.

6. Depression: Personer med social fobi kan känna sig isolerade och ensamma på grund av deras svårigheter att delta i sociala interaktioner. De kan även känna sig handlingsförlamade och inte veta vad de ska göra för något. Detta kan leda till depression. Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som präglas av djupa känslor av sorg, hopplöshet och tomhet.

7. Perfektionism: Personer med social fobi kan vara hårda i sin bedömning av sig själva. De kanske är perfektionistiska och har orealistiska förväntningar på sig själva i sociala situationer. Ett sätt som dessa höga krav kan yttra sig på är genom att personen kan ägna mycket tid och energi åt att förbereda sig inför en situation för att försäkra sig om att allt går bra.

Worksheet – Exposure

Bli kvitt din sociala fobi med Exposure Training – Social Anxiety Worksheet. Planera och genomför dina exponeringar. Skriv ner dina tankar före och efter exponeringen. Omvärdera din världsbild. Upprepa. Exposure Training är ett A4-arbetsblad på engelska.

Endast 9 kr
Exposure Training
Social Anxiety Worksheet

Köp här >>

Worksheet – Hierarchy

Få en bra överblick över de saker som skrämmer dig med Hierarchy Worksheet. Rangordna de sociala situationerna du är rädd för så att du lättare kan ta itu med det du behöver hjälp med. Börja med det lättaste! Hierarchy Worksheet är ett A4-blad på engelska.

Endast 9 kr
Hierarchy
Social Anxiety Worksheet

Köp här >>

Worksheet – Goal and Steps

Goal and Steps – Social Anxiety Worksheet hjälper dig att nå ditt mål genom att bryta ner det i delmål. När du uppnått ett delmål, bocka av det och känn dig motiverad till att nå nästa delmål, tills du slutligen når ditt huvudmål! I teorin är det faktiskt så pass enkelt. Goal and Steps är ett A4-blad på engelska.

Endast 9 kr
Goal and Steps
Social Anxiety Worksheet

Köp här >>

Böcker om social fobi

Annons för Amazon

The Shyness and Social Anxiety Workbook

Social fobi ångest arbetsbok

Köp för ca 441 kr på Amazon ❱❱❱

Annons för Amazon

The Social Skills Guidebook

Social fobi social skicklighet

Cirka 229 kr på Amazon ❱❱❱

Rulla till toppen