Träffa andra personer med social fobi

– Träffas enkelt online i små grupper!

Läs mer ❱❱

Läs mer ❱❱

Recension: Social fobi – social ångest: effektiv hjälp med KBT

Boken skriven av experter inom området social fobi blev väldigt lyckat och måste därför rekommenderas till alla med social fobi. Den innehåller ett behandlingsprogram på 9-18 veckor som genomgått en omfattande vetenskaplig prövning och har en väldokumenterad effekt.

Boken ska därför inte sträckläsas utan ses som en arbetsbok där läsaren måste göra övningarna för att få någon effekt. Behandlingsprogrammet är välskrivet och kan absolut göras på egen hand och i egen takt utan någon terapeut. Syftet med programmet är att minska din ångest till en mer normal nivå.

På plussidan
+ Effektiv KBT behandlingsprogram för social fobi som kan göras som egen självhjälp
+ Mycket kunskap och erfarenhet samlat i en och samma bok
+ Lätttillgänglig fakta som alltid känns relevant
+ Välskriven, tydlig och strukturerad bok
+ Författarna förstår och möter upp läsaren

På minusssidan
– KBT blir svårare utan en psykolog (även om boken inte är tänkt att ersätta vanlig terapi)
– Skulle önska fler exempel med ifyllda arbetsblad av riktiga patienter
– Skulle önska fler sidor om varför social fobi uppkommer från första början
– Skulle önska livshistorier av personer med social fobi
– Kunde ha stått lite om hur KBT med psykolog går till, hur en session kan se ut

Boken använder som sagt KBT som behandlingsmetod för att behandla social fobi och kan genomföras med en terapeut, men kan faktiskt även fungera bra som en självhjälpsbok som man följer helt på egen hand i sin egen takt!

Författarnas stora kunskap gör att boken har en självklar plats bland svenska böcker om social fobi, frågan är kanske om den inte tar första platsen till och med. Bokens styrka är författarnas stora kunskaper inom just området social ångest men även hur pass lätt det är att tillgodogöra sig texten.

Behandlingsprogrammet i sig är ett kraftfullt verktyg för behandling av social fobi, men samtidigt är författarna ärliga och förklarar att hur mycket som man får ut av programmet beror på hur mycket man är villig att arbeta med sig själv och göra övningarna. Det handlar alltså inte om att bara sträckläsa boken utan det gäller att bekanta sig med innehållet i boken och även göra övningarna. Det rekommenderas även att läsa om boken efter en tid. KBT bygger ju på att man skall lära sig att tänka annorlunda och då måste man ge denna process tid, speciellt i början när alla är nytt. Man måste ju bryta sina gamla tankemönster som man haft hela livet. Annars är det ingen tvekan om att programmet fungerar och är effektivt om man följer det och aldrig ger upp!

Varje kapitel består av teori men också av övningar som läsaren skall göra. Det finns följande nio kapitel som alla bygger på varandra:
Kapitel 1. Om social fobi och social ångest s17
Kapitel 2. Tankarnas betydelse s50
Kapitel 3. Tankefällor och ifrågasättande av tankar s74
Kapitel 4. Utmana tankar genom att ändra beteende s115
Kapitel 5. Exponering — att närma sig det som är svårt s138
Kapitel 6. Om uppmärksamhet och fokus s168
Kapitel 7. Fortsatt exponering s193
Kapitel 8. Utveckla dina sociala färdigheter s215
Kapitel 9. Avslutning och råd inför framtiden s241

Boken känns komplett och alla viktiga delar av den komplexa problematiken med social ångest tas upp. Författarna är uppmuntrande men också realistiska. Texten är lätt att tillgodogöra sig och känns alltid relevant. När man jobbar med KBT kan det självklart dyka upp problem på vägen. Dessa problem tas upp och man får ta del av goda råd så att man inte fastnar i sitt arbete med programmet. Det syns att det finns mycket kunskap i boken eftersom sådana problem tas upp och bemöts så bra.

Texten känns hela tiden relevant och författarna vet som sagt vilka hinder och invändningar som en person med social fobi kan ha. Dessa invändningar bemöts bra och läsaren får en förklaring. Genom hela boken är författarna på detta sätt pedagogiska och redogör för sina påståenden, t ex förklarar de varför man måste göra övningarna i boken för att få effekt. Det handlar nämligen om att läsning bara ger en faktainlärning, men det behövs en emotionell och en känslomässig inlärning för att den sociala ångesten skall minska. Den emotionella och känslomässiga inlärningen kan bara fås från övningarna som man gör. En invändning som personer med social fobi kan ha är att de kan tycka att de redan har blivit utsatta för sociala exponeringar, som t ex hålla muntliga tal i skolan. Så varför har vissa då fortfarande kvar rädslan för att ge muntliga presentationer när man ju redan blivit exponerat för det flera gånger? Ångesten skall ju minska vid upprepad exponering. Varför skulle exponering hjälpa denna gång? På denna fråga och andra frågor ger författarna svar på i boken.

Boken handlar väldigt mycket om tankar och vad man kan göra för att förändra sina tankar, det är ju det som faktiskt är kärnan i KBT, att lära sig att tänka annorlunda. Hur vi tänker påverkar hur vi känner och beter oss och därför försöker boken omprogrammera dig till att tänka annorlunda. Läsaren känner igen sig i de olika tankarna som kan uppkomma i jobbiga sociala situationer och får förtroende för författarna. Igenkänningen av tankarna gör också att man inte känner sig ensam med sitt problem. Förutom hur våra tankar fungerar tar boken även upp exponeringar samt ger tips på vilka olika exponeringar som man skulle kunna utsätta sig för. Vi får också veta hur man skall genomföra exponeringar för att de skall vara som effektivast. Kapitel 8 som handlar om att utveckla sina sociala färdigheter är ett viktigt kapitel och något att tänka på eftersom bra kommunikation kan göra exponeringarna mer lyckade.

Övningarna är bra och följer ett KBT mönster som man har vid en traditionell behandling. Författarna menar att en självhjälps behandling utan kontakt med psykolog kan fungera väldigt bra, och det kan den, men problemet som jag ser det är att det kan vara svårt att på egen hand lära sig att tänka annorlunda. Man kan nämligen ha svårt att inse att det kan finnas ett annat sätt att se situationen på. Tanken att jag tolkar världen skevt och till min nackdel kan vara svårt att ändra på på egen hand. Att börja tänka annorlunda kan ibland ses som att man tar sig friheter som man inte har rätt till, att man ljuger för sig själv bara för att man skall tänka annorlunda. Det kan på det sättet vara svårt att övertyga sig själv om sina nya tankar. Därför är det bra att ha stöd, i form av en psykolog eller någon annan lämplig person. Man har ju redan ett invant tankesätt, och att helt plötsligt börja tolka situationer mindre negativt kan vara främmande och ses nästan som självhävdelse. Man kanske inte tror på sina nya antaganden, och man fortsätter tolka bevisen till sin nackdel. Därför är det som sagt bra att ändå ha något stöd i arbetet.

Man har nytta av att ha arbetat med denna bok om man senare skulle börja i en vanlig KBT terapi med en psykolog. Med hjälp av övningarna lär man känna sig själv och vet hur man fungerar redan innan man träffar en psykolog.

En annan viktig aspekt är att personer med social fobi vill inte att det skall synas att man har kroppsliga ångestsymptom, som t ex att man rodnar. Svaret på detta problem verkar vara att man bara skall förlika sig med att man rodnar. Man skall tydligen tänka att om jag ser någon annan rodna så bryr jag mig ju egentligen inte så mycket om det, så varför skulle någon bry sig ifall jag rodnar? Detta svar känns inte tillräckligt för den som lider av att just rodna. Men sanningen är väl ändå att om man exponerar sig så kommer man till slut att sluta rodna, även om detta känns som den långa hårda vägen att gå. Men det verkar alltså inte finnas något bättre svar än så. Just här och nu kan det vara svårt att behöva acceptera att andra får se att man rodnar, det är ju det som är barriären till att bli av med sin fobi. För det är väl ändå inte fördelaktigt att rodna på t ex arbetsintervjuer, speciellt om man samtidigt är en tystlåten person, för då kommer arbetsgivaren att lägga ihop ett plus ett och dra slutsatsen att man inte fungerar optimalt i sociala situationer.

Boken är trots allt väldig bra och måste rekommenderas till alla med social fobi. Dock så är meningen att boken inte bara skall sträckläsas från pärm till pärm utan övningarna måste även göras. Detta upprepande är nästan lite tjatigt, men det tål att upprepas.

Men det som är helt avgörande för hur pass du lyckas är att du aldrig ger upp, inte hur många övningar du gör, inte hur pass motiverad du är just nu (motivationen går ju upp och ned) utan att du aldrig ger upp i det långa loppet med dina exponeringar!

Depression tas också upp, där författarna menar att om depression är det överskuggande problemet så rekommenderar de att först ta tag i sin nedstämdhet, genom att söka professionell vård, innan man fortsätter med denna självhjälpsbehandling.

Boken ”Social fobi – social ångest : effektiv hjälp med KBT” är skriven av inte mindre än fem författare som alla är legitimerade psykologer med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, och där dessutom Tomas Furmark, Per Carlbring och Gerhard Andersson är professorer i klinisk psykologi.

Social ångest : att känna sig granskad och bortgjord

Boken riktar sig i första hand till studerande och yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter, men personer med social fobi kan också ha glädje av att läsa den. Anna Kåver går igenom vad social fobi är för något samt hur KBT behandlingen går till. Både individualterapi och gruppterapi tas upp och beskrivs ingående. Språket är lite mer åt det vetenskapliga hållet och när man läser texten förstår man att boken vänder sig till personer som använder KBT som behandlingmetod på sina patienter.

Boken vänder sig inte främst till personer med social fobi. Därför är nyttan av att läsa boken för en person med social ångest begränsad. Men den första delen av boken kan ändå vara nyttig för att förstå sin egen ångest och vad man har att göra med. Självkännedom är alltid bra. Hur individual- och gruppterapi går till kan också vara bra för personer med social fobi att få veta ifall de vill gå en terapeutisk behandling men inte riktigt vågar. Men med det sagt så är detta absolut ingen arbetsbok för en person med social fobi. Boken guidar dig inte direkt till hur du ska jobba med dig själv. För det ändamålet finns det mycket bättre böcker. Man får nästan inga förslag på exponeringar som man kan göra. För personer som vill börja arbeta med sin egen sociala fobi bör alltså välja någon annan bok. Boken har aldrig utgett sig för att vara något annat än vad den är heller, vill jag poängtera!

På plussidan
+ Tydlig genomgång av vad social fobi är
+ Tar upp närbesläktade diagnoser
+ Beskriver tydligt hur individual- och gruppterpi går till
+ Fallbeskrivningar

På Minussidan
– Ingen applicerbar självhjälpsbok
– Riktar sig inte till personer med social fobi
– Står för lite om problem som kan dyka upp i terapin

KBT-modellen i boken bygger på Clark och Wells modell för social ångest. Denna modell används i terapin idag och förklarar hur negativa tankar, kroppsliga symptom, negativa känslor, säkerhetsbeteenden och självfokusering samspelar i en ond spiral.

Boken förklarar alltså från terapeutens perspektiv hur en KBT behandling skall genomföras. Berskrivningen är rätt så detaljerad. Denna beskrivning av hur KBT terapin går till kan även personer med social fobi ha nytta av ifall de tänkt söka sig till en KBT behandling. Att veta vad som händer hos psykologen tar bort en del av ångesten och gör det lättare för individer som tvekar att faktiskt söka hjälp. Det är viktigt att förstå att många drar sig för att söka hjälp eller inte ens vet att hjälp finns att få. När man får veta hur det går till i individualterapin eller gruppterapin kan ångesten minska.
Patienter som tycker att en gruppbehandling låter för överväldigande erbjuds vanlig individualterapi istället. I och med att det kan vara långa väntetider till att få terapi så kan även behandling via internet vara till stor hjälp. KBT behandling via internet har visat sig fungera och har sina fördelar.

Anna Kåver har en lång erfarenhet av att arbeta med patienter. I början av boken skriver hon i lite mer friare form riktat till personer som har just social fobi, till skillnad från resten av boken som annars vänder sig till yrkesverksamma personer inom terapin. Här beskriver Anna social fobi som är mycket mer än bara en diagnos. Social fobi är ett handikapp som begränsar livet och leder till känslor som frustration och ilska men även depression. Att vara begränsad av sin egen hjärna tär på självförtroendet. Att ha social fobi kan liknas vid att leva utifrån egna speciella regler som man är säker på inte bör brytas. Anna visar sin förståelse för livets problem: ”Men olusten kanske inte alls, eller åtminstone inte enbart, handlar om överdriven rädsla för andra, utan om en frustration över att inte våga tillåta sig att leva sitt sociala liv utifrån sin personlighet och sina preferenser – det man önskar, vill och mår bra av. Man styrs av hur omgivningen och samhället ”vill” och förväntar sig att man ska göra och vara – en alltid utåtriktad, självsäker och talför person.” (Det är lätt att känna igen pressen från samhället att man skall vara så social hela tiden. På många jobbannonser står det att företaget söker sociala personer som har lätt att bygga upp och bevara relationer. Man skall dessutom vara självsäker och hungrig. Man skall ta för sig och inte vara rädd för att tänka nytt). Anna skriver vidare att alla människor föds olika och att därför inte vara så hård och dömande mot sig om man inte passar in i en speciell mall: ”Den biologiska ärftligheten tvingas vi leva med, därför finns det alla anledning att avhålla sig från onödig och felriktad självkritik och självdömande.” Om man är intresserad av denna typ av text, där man lär sig att acceptera livets sämre delar och sätta ord på det man har inom sig, finner man troligen det i hennes andra böcker.

Ett intressant kapitel handlar om social ångest hos barn och ungdom. Boken är för kort för att fördjupa sig inom något särskilt område, och detta gäller även detta kapitel. Jag tycker att detta kapitel är speciellt viktigt eftersom vi formas till stor del under de tidigaste levnadsåren. Men ett stort problem som jag ser det är att personer som växer upp i dåliga hemmiljöer inte blir hjälpta av KBT som barn eftersom de inte hittar till terapin. Om hemmiljön är dålig så är det troligen ingen i familjen som söker hjälp – trots att hjälpen finns där ute. Om hemmiljön däremot är bra, då får barnet en uppfostran som inte leder till social fobi. Så mycket av forskningen om barnens sociala fobi kommer egentligen inte till nytta. Om barn växer upp i otrygga hemmiljöer och sen som vuxna får egna barn, är det viktigt att dessa barn får en bättre uppväxt än föräldrarna, så att den onda cirkeln med dålig hemmiljö kan brytas.

Jag blev positivt överraskad av att författaren medger att KBT behandlingsmodellen inte alltid fungerar för alla och att det finns andra tekniker. En annan teknik skulle då vara att redigera traumatiska bildminnen. Detta är i princip NLP skulle jag påstå. Frågan är om tekniken verkligen fungerar. Tanken är god med jag förblir skeptisk. Tekniken bygger på att man har gamla minnen av att man skämt ut sig i sociala sammanhang. Dessa minnen ställer nu till det i nya sociala sammanhang eftersom kroppen minns gamla händelser och associerar en ny händelse med en gammal och reagerar som om det vore den gamla händelsen igen.

Kroppen tror alltså att samma sak som hände för längesen kommer hända igen eftersom den blir triggad av något yttre stimuli som fanns i den gamla händelsen. Detta blir som en form av PTSD.

Annons för Amazon

The Shyness and Social Anxiety Workbook

Social fobi ångest arbetsbok

Köp för ca 441 kr på Amazon ❱❱❱
Annons för Amazon

The Social Skills Guidebook

Social fobi social skicklighet

Cirka 229 kr på Amazon ❱❱❱
Rulla till toppen