Träffa andra personer med social fobi

– Träffas enkelt online i små grupper!

Läs mer ❱❱

Läs mer ❱❱

KBT för Social Fobi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för social ångest är en effektiv behandlingsmetod för personer som känner onormalt mycket ångest i sociala situationer. Nedan finns en närmare beskrivning på vad som händer under en KBT behandling för social fobi:

1. Förståelse för Tankar: Vi börjar med att undersöka de tankar som skapar ångest i olika sociala situationer. Vi försöker på så sätt förstå vilka tankar som dyker upp i sociala situationer.

2. Förändra Negativa Tankar: Tillsammans arbetar vi med att ändra dina negativa tankar och ersätta dem med mer positiva och nyanserade tankar. Det handlar om att omstrukturera dina tankar i olika sociala situationer. Personer med social fobi har ofta överdrivet negativa tankar.

3. Gradvis Exponering: Du skapar en lista över situationer som är jobbiga och ger dig ångest. Vi börjar arbeta med de lättare situationerna som bara skapar lite ångest, och rör oss sedan mot mer utmanande situationer steg för steg. Detta hjälper att gradvis vänja sig vid sociala interaktioner utan att känna sig överväldigad.

4. Färdighetsinlärning: Vi lär ut praktiska färdigheter för att hantera olika sociala situationer, som till exempel självsäker kommunikation och hantering av olika sociala scenarier. Det handlar om att lära sig nya verktyg som man kan använda i olika situationer och att prova nya beteenden i en trygg miljö.

5. Praktik utanför Terapins väggar: Du får hemläxor för att öva på det du lärt dig under terapin i verkliga situationer. Det kan innebära att prova nya tankemönster eller beteenden i vardagliga sociala interaktioner. Tanken är att gradvis öka självförtroendet.

6. Terapeutiskt Stöd: Terapeuten finns där för att ge kontinuerlig stöd, uppmuntran och användbara råd under hela processen. Att försöka behandla sin sociala fobi själv kan resultera i att man fastnar och inte kommer vidare, vilket kan göra att man blir modfälld och kanske ger upp sina försök att övervinna sin sociala ångest och få ett friare liv.

7. Avslappningstekniker: Ibland kan avslappningsövningar och mindfulness för att hantera stress och lugna kroppen under ångestfyllda situationer vara användbara.

KBT för social ångest syftar till att hjälpa personer att möta sina rädslor, lära sig nya färdigheter och känna sig mer bekväma och självsäkra i sociala situationer. Att bli av med sin sociala fobi, eller bara minska den, kan öka livskvalitén betydligt.

Worksheet – Exposure

Bli kvitt din sociala fobi med Exposure Training – Social Anxiety Worksheet. Planera och genomför dina exponeringar. Skriv ner dina tankar före och efter exponeringen. Omvärdera din världsbild. Upprepa. Exposure Training är ett A4-arbetsblad på engelska.

Endast 9 kr
Exposure Training
Social Anxiety Worksheet

Köp här >>

Worksheet – Hierarchy

Få en bra överblick över de saker som skrämmer dig med Hierarchy Worksheet. Rangordna de sociala situationerna du är rädd för så att du lättare kan ta itu med det du behöver hjälp med. Börja med det lättaste! Hierarchy Worksheet är ett A4-blad på engelska.

Endast 9 kr
Hierarchy
Social Anxiety Worksheet

Köp här >>

Worksheet – Goal and Steps

Goal and Steps – Social Anxiety Worksheet hjälper dig att nå ditt mål genom att bryta ner det i delmål. När du uppnått ett delmål, bocka av det och känn dig motiverad till att nå nästa delmål, tills du slutligen når ditt huvudmål! I teorin är det faktiskt så pass enkelt. Goal and Steps är ett A4-blad på engelska.

Endast 9 kr
Goal and Steps
Social Anxiety Worksheet

Köp här >>

Böcker om social fobi

Annons för Amazon

The Shyness and Social Anxiety Workbook

Social fobi ångest arbetsbok

Köp för ca 441 kr på Amazon ❱❱❱

Annons för Amazon

The Social Skills Guidebook

Social fobi social skicklighet

Cirka 229 kr på Amazon ❱❱❱

Rulla till toppen